Un copil,un profesor, o carte și un stilou pot schimba lumea. - Malala Yousafzai

diverse

PROGRAMUL PRIMEI ZILE DE ȘCOALĂ 09.09.2019

Body

PROGRAMUL PRIMEI ZILE DE ȘCOALĂ

     LUNI, 09.09.2019

 

8,30 – adunarea elevilor și a profesorilor în curtea interioară;

9.00 – 10.00   - festivitatea de deschidere;

10.00 – 12.00  - dirigenție;

12.00 – consiliu profesoral.

 

NOTĂ:

·       Fiecare colectiv își va ocupa locul marcat în curtea interioară

·       Profesorii diriginți sunt rugați să își supravegheze elevii în timpul festivității de deschidere.

 

SUCCES ÎN NOUL AN ȘCOLAR!

Tags

ANUNȚ PRIVIND ACTIVITATEA DE VIZUALIZARE A LUCRĂRILOR SCRISE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT NAȚIONAL 2019, sesiunea iunie – iulie

Body

      Având în vedere prevederile OMECTS nr. 4799/31.08.2010, precizările cuprinse în OMEN nr. 4830/30.08.2018 și precizările cuprinse în Procedura MEN cu nr. 34036/24.06.2019, activitatea de vizualizare a lucrărilor proprii susținute în cadrul probelor scrise ale examenului de bacalaureat 2019, se va desfășura după următorul program:

1)    Depunerea cererilor pentru vizualizarea lucrărilor, la secretariatul Colegiului Național “Traian”, va avea loc în zilele:

·        15 iulie 2019 în intervalul orar 9.00 – 14.00

·        16 iulie 2019 în intervalul orar 9.00 – 12.00

2)      Vizualizarea lucrărilor, conform Calendarului activității de vizualizare a lucrărilor scrise la examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2019, cuprins în Procedura MEN cu nr. 34036/24.06.2019, va avea loc în perioada 25-26 iulie 2019.

NOTĂ:

Conform Art. 94 – alin.(1) din OMECTS nr. 4799/2010, candidatul poate solicita comisiei județene/a municipiului București să își vadă lucrarea/lucrările numai după afișarea rezultatelor finale după contestații. Această solicitare nu poate conduce la modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

Vizualizarea lucrării / lucrărilor scrise se face în prezența unei persoane desemnate de președintele comisiei, candidatul neavând dreptul de a fotografia lucrarea și/sau de a obține copia acesteia.

Tags

CONDIȚII SPECIFICE DE TRANSFER PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL

Body

Nr. 2163/21.06.2019

CONDIȚII SPECIFICE DE TRANSFER

PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL

Întrucât clasele de gimnaziu de la Colegiul Național “Traian” au fost constituite în urma testării cunoștințelor elevilor la limba română și matematică, Consiliul de Administrație al Colegiului Național “Traian” a stabilit următoarele condiții specifice de transfer ale elevilor din învățământul gimnazial:

  • Media generală în anul școlar anterior solicitării transferului să fie cel puțin egală cu ultima medie din clasa în care se solicită transferul;

  • Media la disciplinele limba română și matematică să fie cel puțin 7.00;

  • Media 10.00 la purtare;

  • Pe parcursul clasei a V-a nu se aprobă transferuri.

Condițiile au fost aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de 20.06.2019.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Prof. Iuliana GIMOIU

Tags

Colegiul Național “Traian” sărbătorește 136 de ani de existență

Body

Colegiul Național “Traian” sărbătorește 136 de ani de existență.

Prezentare

          E o zi importantă în istoria deja seculară a acestei instituții, ai cărei întemeietori au înțeles menirea educației, au știut că, așa cum afirma Victor Hugo, "cel care deschide o școală, închide o închisoare".

Generații de profesori dăruiți cu vocație pedagogică au menținut, în ciuda vremurilor nu de puține ori tulburi ori potrivnice, un nivel înalt al educației.

Mihail N. Hergot și Ștefan Bodiu au avut inițiativa de a întemeia, în 1883, o școală ce va deveni, peste ani, cea mai renumită instituție de învățământ de pe aceste meleaguri. Theodor Costescu, omul cu o voință excepțională și cu marea calitate de a fi știut să aleagă profesori de elită, a făcut din Liceul Traian un model național.

Ei își practică meseria cu dăruire și vocație pedagogică făcând ca lucrurile grele să devină ușoare. Cu modestie, învață ei înșiși învățând pe alții. Deschid ușile cunoașterii pentru fiecare generație de elevi, iar aceștia duc mai departe, prin succesele lor, numele acestui liceu. Rezultatele obținute pe parcursul vieții de elev sunt piatra de temelie pe care se clădește viitorul. Al lor și al comunității în slujba căreia își vor pune cunoștințele, deprinderile și abilitățile dobândite acum.

Iată de ce ziua de 15 mai nu este doar a Colegiului Național “Traian”, ci a întregii comunități.

 

Tags
Subscribe to diverse