Un copil,un profesor, o carte și un stilou pot schimba lumea. - Malala Yousafzai

SIGLA COLEGIULUI- SEMNIFICAŢII, SIMBOL, VALOARE

SIGLA COLEGIULUI - SEMNIFICAŢII, SIMBOL, VALOARE

Sigla CNT

                                                                             

Imaginile  si simbolurile nu sunt creații arbitrare, necesitatea lor este de a dezvălui cele mai secrete modalități ale ființei, asa cum observa M. Eliade. Purtăm cu noi valorile predecesorilor, le sporim, le diversificăm şi le transmitem la rândul nostru urmaşilor.

Elementul central al logoului- templul cu cele opt coloane, ilustrează rolul educaţiei şi al şcolii: de a clădi şi de a susţine. Educaţia reprezintă fundamentul construirii individuale, în vederea susţinerii colective a construcţiei majore care este umanitatea.

Asemenea templulului, semnificant al dimensiunii sacre pe care i- au conferit-o anticii, şcoala este locul ce uneşte materia şi spiritul. Templul este un rezumat al macrocosmosului, o imagine a omului şi a lumii. Coloana reprezintă suportul, axa construcţiei şi reuneşte diversele nivele ale acesteia. Totodată simbolizează trăinicia şi garantează soliditatea edificiului. 

Simbolurile principale ale siglei: templul, coloanele, cercul şi pătratul conciliază cele două domenii majore ale studiului: real şi uman. In raporturile dintre cerc şi pătrat există o distincţie şi o conciliere. Simbol de o mare anvergură socială, primul exprimă omogenitatea, continuitatea  şi aspiraţia spre perfecțiune. Pătratul este simbolul materiei terestre şi al realităţii, al stagnării în perfecţiune.

Laurul, semnul gloriei şi al înţelepciunii, încununează toate eforturile noastre. Cununa de lauri este însă întreruptă de o emblemă ce reprezintă iniţialele colegiului; această întrerupere avertizează că niciodată cunoașterea nu va fi perfectă și de aceea trebuie să fie încontinuu susţinută de explorare. Căutarea este expresia libertăţii omului care a încercat întotdeauna să- şi depășească limitele, să se înalțe.

Nu în ultimul rând, fondul albastru întăreşte ideea creativităţii, a curiozităţii şi a înclinaţiei spre munca intelectuală. Puritatea culorii rezolvă contradicţiile şi alternanţele pe care le oferă viaţa.

În concluzie, sigla colegiului nostru este un îndemn la căutarea continuă, la aspiraţia spre perfecţiune, la încrederea în sine şi în solidaritatea umană .

Prof. Delia Tutunaru