Un copil,un profesor, o carte și un stilou pot schimba lumea. - Malala Yousafzai

ANUNȚ PRIVIND ACTIVITATEA DE VIZUALIZARE A LUCRĂRILOR SCRISE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT NAȚIONAL 2019, sesiunea iunie – iulie

      Având în vedere prevederile OMECTS nr. 4799/31.08.2010, precizările cuprinse în OMEN nr. 4830/30.08.2018 și precizările cuprinse în Procedura MEN cu nr. 34036/24.06.2019, activitatea de vizualizare a lucrărilor proprii susținute în cadrul probelor scrise ale examenului de bacalaureat 2019, se va desfășura după următorul program:

1)    Depunerea cererilor pentru vizualizarea lucrărilor, la secretariatul Colegiului Național “Traian”, va avea loc în zilele:

·        15 iulie 2019 în intervalul orar 9.00 – 14.00

·        16 iulie 2019 în intervalul orar 9.00 – 12.00

2)      Vizualizarea lucrărilor, conform Calendarului activității de vizualizare a lucrărilor scrise la examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2019, cuprins în Procedura MEN cu nr. 34036/24.06.2019, va avea loc în perioada 25-26 iulie 2019.

NOTĂ:

Conform Art. 94 – alin.(1) din OMECTS nr. 4799/2010, candidatul poate solicita comisiei județene/a municipiului București să își vadă lucrarea/lucrările numai după afișarea rezultatelor finale după contestații. Această solicitare nu poate conduce la modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

Vizualizarea lucrării / lucrărilor scrise se face în prezența unei persoane desemnate de președintele comisiei, candidatul neavând dreptul de a fotografia lucrarea și/sau de a obține copia acesteia.

Tags