Un copil,un profesor, o carte și un stilou pot schimba lumea. - Malala Yousafzai

Teste admitere

Modele de teste pentru admitere în clasa a V-a Romana

Body

MODELUL 1

            Citeşte cu atenţie textul de mai jos, pentru a răspunde cerinţelor formulate:

            A fost odată ca niciodată…

            Luna-Vrăjitoare terminase de mărginit perdelele din bucătărie – cu dantele complicate, croşetate de ea în lungile ceasuri din zi când n-avea somn – terminase de pus în borcane dulceaţa preferată a stelelor, cea din care gustau, drept răsplată când erau răcite şi luau doctorii amare – şi se aşezase la fereastra uriaşă a dormitorului ei, ca să privească înspre Pământ. Nu o mai făcuse de mult…

            Când era odihnită, când nu avea ochii obosiţi de citit sau de cârpit o-mie-de-şosete-de-stea, Luna se uita înspre Pământ cu ochelarii ei obişnuiţi. Dar când ochii o lăsau, ea lua din sertarul cu ocheane, ocheanul de sidef anume ticluit ca să poată vedea până departe, prin cele mai tainice unghere ale Pământului, ba chiar şi prin străfundurile apelor lui. Era tare curioasă din fire, Luna!”

                                                                                    (Silvia Kerim – „Semnul de iarbă”)

 1. Găseşte cuvinte asemănătoare pentru sensul din text ale cuvintelor: terminase, să privească, uriaşă, tainice.                                                                                                                                                          1 p.
 2. Alcătuieşte enunţuri cu două sensuri (înţelesuri) diferite ale cuvântului somn.                                  1p
 3. Specifică ce parte de vorbire sunt cuvintele subliniate din secvenţa: Luna se uita înspre Pământ cu ochelarii ei obişnuiţi.                                                                                                                                              1 p.
 4. Alcătuieşte propoziţii cu ortogramele: car / c-ar, demult / de mult.                                        1 p.
 5. Explică, în 2-3 rânduri, ce însuşiri crezi că are ocheanul de sidef.                                                      1 p.
 6. Redactează o compunere, între 10-20 de rânduri, în care să povesteşti o întâmplare pe care ar fi putut-o vedea Luna când a privit prin ocheanul de sidef spre Pământ. Dă un titlu potrivit compunerii tale. Poţi îmbina povestirea cu dialogul                                                                                                           4 p.

 

MODELUL 2

            Citeşte cu atenţie textul de mai jos, pentru a răspunde cerinţelor formulate:

„Băiatul se sculă înainte de miezul nopţii şi se uită pe fereastră. În pridvor, calul lui de lemn lepădase căpăstrul şi mânca, plin de lăcomie, ciuperci.

— E-hei, zise băiatul, paiele nu-ţi plac, de iarbă nici nu vrei să te atingi, dar la ciuperci te-ndeşi!

Ciocăni în fereastră şi calul, speriat, se lipi de perete şi începu să sforăie. Sus, în cer, luna, bucălată şi pusă pe gâlceavă, trăgea de codiţe o stea verde.

— Proasto, să nu te mai prind că-ţi bagi botul în copca pe care-am făcut-o în Dunăre!

Steaua, fiindcă fusese prinsă asupra faptului, tăcea şi-şi trosnea degetele subţiri şi nevăzute.

„Dacă nu termină cu obiceiul ăsta prost, o să-i rupă luna urechile”, se gândi băiatul. Se ridică în picioare, în pat, smulse scara făcută din câteva frânghii de lemn, înfiptă în ghiveciul cu muşcate, o potrivi pe perete, se urcă pe ea şi, printr-o spărtură a tavanului de lemn, scoase din pod patru nuci. Le sparse, tăvăli miejii prin sare şi-i mâncă. Era o noapte de la sfârşitul lui februarie, liniştită, în casă mirosea uşor a frunză de salcie, iar afară, pe Dunăre şi în stuf plutea un vânt necunoscut.

— În noaptea asta o să se întâmple ceva ce n-am mai văzut, se pomeni băiatul vorbind, şi trecu din nou la fereastră.”

                                                                        (Fănuş Neagu – „Covorul violet”)

 1. Indică cuvinte cu sens opus pentru următorii termeni din text: înainte, începu, speriat, subţiri.                    1 p.
 2. Specifică ce parte de vorbire sunt cuvintele subliniate din secvenţa: Sus, în cer, luna, bucălată şi pusă pe gâlceavă, trăgea de codiţe o stea verde.                                                                                                  1 p.
 3. Transformă propoziţia Afară, pe Dunăre şi în stuf plutea un vânt necunoscut, în propoziţie simplă.              1 p.
 4. Rescrie următorul enunţ, alegând forma corectă a cuvintelor evidenţiate prin subliniere: Cei doi miniştri / miniştrii prezenţi la şedinţă nu mai / numai aveau nimic de adăugat.                                                                           1 p.
 5. Explică, în 10-20 de cuvinte, care crezi că sunt degetele subţiri şi nevăzute pe care şi le trosneşte steaua/                                                                                                                                                                1 p.
 6. Redactează o compunere între 10 şi 20 de rânduri în care să povesteşti o întâmplare neobişnuită pe care ar fi putut-o trăi băiatul din textul citat. Dă un titlu potrivit compunerii tale.                                                        4 p.

 

MODELUL 3

Citeşte cu atenţie textul de mai jos, pentru a răspunde cerinţelor formulate:

„Aşa că, s-au gândit ce frumos ar fi ca şoricelul lor pe nume Văcuţa să facă şi el măcar o dată un muuu, cât de mic. Aşa, ca o vacă mică, cu gâtul alungit puţin în sus şi cu buzele ţuguiate.

L-au luat deci uşurel în palmă şi l-au cercetat pe toate feţele. L-au mângâiat în fel şi chip, iar fratele cel mare l-a lipit drăgăstos de obraz strângând din dinţi şi închizând ochii de plăcere. L-au întors chiar şi pe spate, apoi l-au privit în ochi, exact aşa cum nu-i plăcea lui: „Haide, fă muuu”, i-au zis, dar el nu părea să priceapă deloc limba oamenilor. Stătea acolo în pumnul fratelui mai mare cu un picior rozaliu ieşindu-i la iveală printre degetele copilului. „Dacă ar face măcar o dată muuu, am putea merge cu el la circ”, a zis fratele cel mic. „Da, dar fiind aşa mic nu o să-l vadă mai nimeni. La circ oamenii stau cam departe de arenă, de frica clovnului şi a tigrului. Unde mai pui că ar trebui să se lase o linişte de mormânt sub toată cupola pentru ca cineva să-l audă”, şi-a dat cu părerea, plin de înţelepciune, fratele mai mare. „Mda, nu merită. Un şoarece nu poate face un muuu prea tare. Şi n-o să-l creadă nimeni, chiar dacă ar face”, a încheiat înţelept cel mic.”

(Voicu Bojan - Povestea hamsterului care nu voia să zică muuu)

 1. Indică cuvinte cu acelaşi înțeles pentru următorii termeni din text: s-au gândit, (l)-au cercetat, frică, linişte.                                                                                                                                                                         1 p.
 2. Specifică ce parte de vorbire sunt cuvintele subliniate din secvenţa: Aşa că, s-au gândit ce frumos ar fi ca şoricelul lor pe nume Văcuţa să facă şi el măcar o dată un muuu.                                                     1 p.
 3. Specifică ce este, ca parte de vorbire, cuvântul subliniat din secvenţa: a încheiat înţelept cel mic. Alcătuieşte un enunţ în care acest cuvânt să fie altă parte de vorbire. Specific-o.                                                1 p.
 4. Explică rolul ghilimelelor din secvenţa: „Mda, nu merită. Un şoarece nu poate face un muuu prea tare. Şi n-o să-l creadă nimeni, chiar dacă ar face”, a încheiat înţelept cel mic.                                        1 p.
 5. Explică, în 10-20 de cuvinte, de ce copiii cred că nu pot duce hamsterul la circ.                              1 p.
 6. Redactează o compunere, între 10 şi 20 de rânduri, în care să povesteşti o întâmplare care s-a petrecut ori s-ar fi putut petrece la un circ. Dă un titlu potrivit compunerii tale.                                              4 p.

 

MODELUL 4

Citește cu atenție textul următor, pentru a putea rezolva cerințele:

„Rândunica nu mai putu de bucurie când zări pe Degețica; coborî repede ciripind, mereu cirip! cirip! și se așeză lângă binefăcătoarea ei.

 - Vine iarna, zise rândunica, eu trebuie să plec în tările calde, vrei să vii cu mine? Vom zbura departe, dincolo de munte, unde soarele strălucește mai frumos ca aici. Haide, vino cu mine, dragă fetiță, tu, care mi-ai scăpat viața când zăceam de frig!

- Da, da, merg cu tine.

Și Degețica se sui pe spatele rândunicii și astfel trecură pe deasupra pădurii, a mării, a munților înalți, acoperiți de zăpadă.”

                                                                        (Hans Christian Andersen – „Degeţica”)

Cerințe:

 1. Găsește cuvinte cu sens asemănător pentru: strălucește, ai scăpat viața, se sui, zăpadă.                               1 p.

2. Precizează ce parte de vorbire sunt următoarele cuvinte: ciripind, ei, calde, vino.                                     1 p.

3. Specifică ce este, ca parte de vorbire, cuvântul subliniat din secvenţa: vrei să vii cu mine? Alcătuieşte un enunţ în care acest cuvânt să fie altă parte de vorbire. Specific-o.                                                                  1 p.

4. Explică rolul celor două virgule din secvenţa: Vine iarna, zise rândunica, eu trebuie să plec în tările calde...                                                                                                                                                                  1 p.

5. Construiește o propoziție interogativă și una exclamativă în care cuvântul iarna să îndeplinească funcţia de subiect, ca parte de propoziţie.                                                                                                                         1 p.

6. Ești personaj în lumea basmului ,,Degețica”. Fetița te-a întâlnit și te-a luat în căsuța ei. Descrie locuința fetiței într-o compunere de 10-20 de rânduri.                                                                                             3 p.

 

MODELUL 5

Citește cu atenție textul următor pentru a putea rezolva cerințele formulate:

Acuarelă era un pictor foarte bun. Umbla întotdeauna într-o bluză lungă, căreia îi zicea halat. Era de ajuns să-l privești cum stă, gătit în halatul său și cu părul lung dat pe spate, în fața șevaletului cu paleta în mână. Oricine își dădea seama că are în fața sa un pictor adevărat.

Habarnam se hotărî să se facă pictor. S-a dus la Acuarelă și i-a spus:

- Ascultă, Acuarelă, m-am hotărât să mă fac și eu pictor. Dă-mi niște vopsele și o pensulă.

Acuarelă nu era defel zgârcit, așa că îi dărui lui Habarnam vopselele lui vechi și o pensulă. Chiar atunci veni la Habarnam prietenul său, Peticel. Habarnam i-a spus:

-Așază-te, Peticel, imediat am să-ți fac portretul.

Bucuros, Peticel se așeză repede pe un scaun și Habarnam începu să-i facă portretul. Cum voia să-l înfățișeze cât mai frumos, îi pictă un nas roșu, urechi verzi, buze vinete, păr albastru  și ochi portocalii. Peticel era nerăbdător să-și vadă mai repede portretul. De nerăbdare nu putea sta locului pe scaun și se tot mișca.

 • Stai într-un loc, nu te mai mișca, îi spunea Habarnam, altfel n-o să-ți semene.
 • Dar acum îmi seamănă? întrebă Peticel.
 • Aidoma, răspunse Habarnam și-i aplică o pereche de mustăți cu vopsea violetă.
 • Hai, arată-mi, să văd ce-a ieșit! se rugă Peticel .

Acesta i-l arătă.

                        ( Nicolai Nosov – Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi)

Cerințe:

1. Gasește cuvinte cu sens opus pentru: bun, întotdeauna, zgârcit, dărui.                                          1 p.

2. Construiește o propoziție în care cuvântul păr să aibă alt înțeles decât în text.                              0,50 p.

3. Construiește propoziții cu următoarele grupuri de cuvinte: altfel / alt fel, decât / de cât, deal / de - al.                                                                                                                                                      1,50 p.

4. Precizează ce părți de vorbire sunt cuvintele subliniate în text.                                                      1 p.

5. Rescrie următorul text, corectând toate greşelile pe care le conţine: Fiincă cerul era înorat, au renunţat să m-ai meargă la Dunăre, să înnoate.                                                                                                           1 p.

6.  Transformă următorul fragment de text în vorbire indirectă:                                                        1 p.

 • Stai într-un loc, nu te mai mișca, îi spunea Habarnam, altfel n-o să-ți semene.
 • Dar acum îmi seamănă? întrebă Peticel.
 • Aidoma, răspunse Habarnam și-i aplică o pereche de mustăți cu vopsea violetă.
 • Hai, arată-mi, să văd ce-a ieșit! se rugă Peticel .

7. Redactează o compunere, între 10 şi 20 de rânduri, în care să prezinți reacția lui Peticel când și-a văzut portretul. Îmbină povestirea cu descrierea.                                                                                             3 p.