Un copil,un profesor, o carte și un stilou pot schimba lumea. - Malala Yousafzai

Modele de teste pentru admitere în clasa a V-a Matematică

Testul I

I. a) Calculați: 4 +2x9-6x15:9+30:10x1

   b) Aflați numărul necunoscut a din egalitatea:

          [940+5x(12+a)-1785]:3+5=410

II. Pe trei rafturi ale unei biblioteci sunt 292 de cărți. Pe al doilea raft sunt cu 3 cărți mai multe decât pe primul raft și de 3 ori mai puține decât pe al treilea. Câte cărți sunt pe fiecare raft?

III. Câte numere de 4 cifre au produsul cifrelor egal cu 8?

 

 

Testul II

I. a) Calculați: 30+32:8+5x[40+8x(25x5-31x4)]

   b) Aflați numărul necunoscut a din egalitatea:

          68-4x[150-3x(a-5):3]:10=20

II. De pe 4 parcele s-au recoltat 2452 kg de roșii.De pe a patra parcelă s-au recoltat cu 400 kg mai mult decât de pe primele trei parcele la un loc, iar cantitățile de roșii recoltate de pe primele 3 parcele sunt trei numere naturale consecutive. Aflați cantitatea de roșii recoltată de pe fiecare parcelă.

III. Câte numere de 4 cifre au produsul cifrelor egal cu 9?

 

 

Testul III

I. a) Calculați: 64-64:[640:4-19x(245:5-246:6)]

   b) Aflați numărul necunoscut a din egalitatea:

          [3x(47x5-25x9)+a]x2=160

II. Dacă elevii unei clase se așază câte 2 în fiecare bancă, rămân 5 elevi în picioare, iar dacă se așază câte 3 elevi în fiecare bancă, rămân 2 bănci libere. Câte bănci și câți elevi sunt în clasă?

III. Câte numere de 3 cifre au cifra zecilor egală cu dublul cifrelor unităților?

 

Testul IV

I. a) Calculați: 3x5-[39x5-(2x49+6x16):2]:7

   b) Aflați numărul necunoscut a din egalitatea:

          15:[11-(7x5-9x9:a:3):8+2x4]x3=3

II. Suma a două numere este mai mare decât diferența lor cu 24. Aflați numerele, știind că suma lor este mai mare decât diferența lor de 4 ori.

III. Câte numere naturale de 3 cifre consecutive există?

 

Testul V

I. a) Calculați: 66:(6+162:6):(106-624:6)

   b) Aflați numărul necunoscut a din egalitatea:

          12+{2x[32+(a-24)x5]:4}x3=75

II. Dacă așezăm câte 3 flori într-o vază, rămân 6 flori fără vază, iar dacă așezăm câte 5 flori în fiecare vază, rămân 4 vaze goale. Câte vaze și câte flori sunt?

III. Câte numere pare de 3 cifre se pot forma cu cifrele 1,2,3,4,5?

 

Testul VI

I. a) Calculați: 1x9+{7x[6-(4+2x3):5]-8}:10

   b) Aflați numărul necunoscut a din egalitatea:

          5+[16-(9:ax8+7)]x6=11

II. Aflați două numere naturale nenule a și b, știind că a este de 4 ori mai mare decât b, iar diferența dintre triplul primului număr și dublul celui de-al doilea număr este 630.

III. Câte numere impare de 3 cifre distincte se pot forma cu cifrele 0,1,2,3,4?

 

Testul VII

I.a) Calculați: 22-10:[4-4:(8-3x2)]+3x7

  b) Aflați numărul necunoscut a din egalitatea:

          27:[26+(6xa-7x3):9]+(13-2x2x3)=2

II. Dacă adunăm triplul unui număr cu triplul altui număr, obținem 150. Aflați numerele, știind că dublul diferențe lor este 40.

III. De câte ori s-a folosit cifra 3 în scrierea primelor 100 de numere naturale nenule?

 

Testul VIII

I.a) Calculați: {68-24:[4-3x(6-18:3)]x8}:5

  b) Aflați numărul natural a din egalitatea:

          14+{4x[28+(a+2):6]-5}:5=37

II. Tata și fiul au împreună acum 52 de ani. Când tata avea 30 de ani, fiul avea 6 ani.

  1. Câți ani are fiecare acum?
  2. Peste câți ani tata va fi de 2 ori mai în vârstă decât fiul?

III. Scrieți toate numerele de 2 cifre care au suma cifrelor 8.

  

Testul IX

I.a) Calculați: 30+5x{32:8+5x[40+(5x8+4x9):4]}

  b) Aflați numărul natural a din egalitatea:

            {[(107-63:a)x9-2]:5+3x9}x4-12=800

II. S-au cumpărat caiete și creioane, în total 12 bucăți, care au costat 340 lei.  Creioanele sunt de două ori mai multe decât caietele, iar un caiet costă cât trei creioane. Să se afle prețul unui caiet și prețul unui creion.

III. Câte numere naturale de 3 cifre au ultima cifră 5?

 

Testul X

I.a) Calculați:  42-{15-[48-(82-8x9)x3]:2+3}x2

  b) Aflați numărul natural a din egalitatea:

            {18-[(2xa-8):3-5]:3+12}:9+12=15

II. Suma vârstelor tatălui și a celor doi fii gemeni este de 39 de ani. Peste 5 ani tatăl va avea dublul sumei vârstelor gemenilor. Care este în prezent vârsta tatălui și a gemenilor?

III. Scrieți toate numerele de 3 cifre care au suma cifrelor egală cu 25.