Un copil,un profesor, o carte și un stilou pot schimba lumea. - Malala Yousafzai

Comisii de lucru

Pentru anul scolar 2016-2017, se constituie următoarele comisii de lucru :

Comisii cu caracter permanent

a) Comisia pentru curriculum:

 • Prof. Carapencea Vali – responsabil
 • Prof. Căiniceanu Gheorghe
 • Prof. Tutunaru Daniela
 • Prof. dr. Iordache Mihaela
 • Prof. Zagara Gabriela
 • Prof. Vlădutu Stefan
 • Prof. Prună Nicolae
 • Prof. Epuran Emilian
 • Prof. Nistor Cornelia

b) Comisia de evaluare si asigurarea calității în învățământ

 • Prof. Gimoiu Iuliana – director
 • Prof. Pit Rada – coordonator
 • Prof. Bădescu Octav Sergiu
 • Prof. dr. Bejenaru Laviniu
 • Prof. Civitu Luisa – reprezentant sindicat
 • Năstasie Dragoș - reprezentatn Consiliul Local
 • Reprezentant Comitet părinți – Prof.Ispas Roxana
 • Marghescu Mioara -reprezentant Primarie
 • Burdescu Alexandru - reprezentant elevi

c) Comisia pentru perfectionare si formare continuă

 • Prof. dr.Căiniceanu Gh-responsabil
 • Prof. Munteanu Claudia
 • Tesilă Cornelia
 • Prof. Paponiu Dana
 • Prof. Drăgilă Grigorita

d) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violentei,a faptelor de coruptie și discriminare în mediul școlar și promovarea interculturalității

 • Prof. dr. Bălu Mihaela – responsabil
 • Prof. Toma Nineta
 • Prof. Zaharia Viorel
 • Prof. Chirită Cristian
 • Prof. Parisi Andreea
 • Prof. Matei Augustin
 • Cons. Broscareanu Mihaela
 • Iovănescu Gemma - reprezentant părinți
 • Badi Ștefan - reprezentant părinți

e) Comisia pentru programe și proiecte educative

 • Prof. Civitu Luisa – responsabil
 • Prof. dr. Prună Nicolae
 • Prof. dr. Oproiu Mihaela
 • Prof. Dumitrascu Mariana
 • Prof. Drăgilă Grigorita
 • Prof. Ghinea Maria
 • Prof. Wisket Ileana
 • Prof. Dicu Olenka
 • Iovănescu Gemma - reprezentant părinți
 • Lăcătușu Roxana - reprezentant părinți

f) Comisia pentru combaterea absenteismului și abandonului școlar

 • Prof. Catană Elena – responsabil
 • Prof. Ghinea Maria
 • Prof. Pupăză Ecaterina
 • Prof. Sauer Marilena
 • Prof. Zaharescu Tamara

g) Comisia pentru ritmicitatea notării și centralizarea absențelor

 • Prof. Popescu George – responsabil
 • Prof. Popescu Cătălina
 • Prof. Dumitrașcu Mariana
 • Prof. Drăgilă Grigorița
 • Prof. Marinescu Ștefan

h) Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare

 • Prof. Carapencea Vali – director adjunct
 • Prof. Hruby Elisabeta
 • Prof. Paponiu Dana
 • Prof. Catană Elena
 • Prof. Bădescu Octav
 • Prof. Piț Rada Ionel Vasile
 • Prof. dr. Iordache Mihaela
 • Prof. Nistor Cornelia
 • Prof. Zaharia Viorel
 • Dragomir Veturia – secretar

i) Comisia pentru control managerial intern

 • Prof. Gimoiu Iuliana – director
 • Prof. Carapencea Vali – director adjunct
 • Mihchescu Maria – contabil șef
 • Păunescu Livia – secretar șef
 • Bădoiu Dumitru – administrator de patrimoniu

j) Comisia pentru acordare a burselor

 • Prof. Socolescu Silvia – responsabil
 • Prof. Moraru Gabriela
 • Prof. Drăgilă Grigorița
 • Constantinescu Cerasela
 • Dragomir Veturia – secretar

k) Comisia de achiziții

 • Prof. Berbec Iuliana - responsabil
 • Prof. Catană Elena
 • Prof. Hruby Elisabeta
 • Prof. Zagara Gabriela
 • Dragomir Veturia – secretar

l) Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență

 • Prof. Carapencea Vali – director adjunct
 • Căpățână Dumitru - medic unitate
 • prof. Epuran Emilian - reprezentant lucrători
 • Ciobotă Eleonora - laborant
 • prof. Nistor Cornelia - secretar