”Un copil,un profesor, o carte și un stilou pot schimba lumea.”

Malala Yousafzai

Ascociația de Părinți - CIVITAS TRAIANUS 2017

În data de 29.08.2017 a fost înscrisă Asociația Părinților din Colegiul Național „Traian”, Drobeta Turnu Severin CIVITAS TRAIANUS 2017, în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut la grefa Judecătoriei Drobeta Turnu Severin.parinti

Conform Statutului, din Asociația Părinților CIVITAS TRAIANUS 2017 pot face parte toți părinții ai căror copii sunt elevi ai Colegiului Național „Traian”, pe baza unei cereri de înscriere, la care trebuie să fie atașată o copie conformă cu originalul a unui act de identitate - carte de identitate / buletin de identitate / pașaport.

Pentru a se facilita comunicarea cu părinții ce se vor înscrie în Asociația CIVITAS TRAIANUS 2017, este necesar să se menționeze adresa de mail si numărul de telefon.

După ce se vor înscrie toți părinții care vor să facă parte din această asociație, se va convoca Adunarea Generală care va alege pentru o perioadă de 1 an Consiliul director al Asociației, președintele, casierul și un cenzor, actuala conducere a Asociației fiind provizorie, având doar scopul de a permite înființarea asociației.

Din Consiliul director pot face parte părinții care își vor depune candidaturile pentru postul pe care doresc să-l ocupe, atașând o scurtă motivare a respectivei opțiuni. Candidaturile pot fi depuse până la data la care se va ține ședința convocată în acest scop.

În situația în care există parinți care, după ce au citit Statutul Asociației, consideră că sunt necesare modificări și / sau completări, pot să-și exprime părerea pe adresa de mail a Asociației - civitas.traianus2017@gmail.com., urmând ca respectivele propuneri să fie supuse aprobării de către Adunarea Generală în prima ședință ce se va planifica.